Thông tin truyện

Nhầm Ký Hiệu

Nhầm Ký Hiệu

 Tác giả:

 Thể loại:

Đam Mỹ, Khác

 Tình trạng:

Hoàn thành 33 Chương
Đánh giá: 10 /10 từ 0 lượt

Tác giả: Trì Vấn Thủy

Thể loại: Hiện đại, ABO (Alpha x Omega), mỹ cường, sinh tử

Giới thiệu

Thụ đô hơn công, sẽ tả cảnh bầu bí sinh nở.

Mỹ công cường thụ, công duyên dáng yêu kiều x thụ bạo lực to con

Đoàn Sơn Nhu x Long Cảnh

Lần đầu viết ABO sẽ có bug nhẹ, nếu không thích xin mời click back.

***

Đoàn Sơn Nhu là CÔNG, TOP, SEME (điều quan trọng phải nhấn mạnh 3 lần)


Bình luận